Αναζήτηση Αποφάσεων

| Από: 01/10/2023 | Έως: 31/10/2023

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2023

Αρ. Απόφασης: 265/2023 / Οικονομική Επιτροπή 24/10/2023

Έγκριση Τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής 2023 - ΜΕΡΟΣ Γ΄

Αρ. Απόφασης: 260/2023 / Οικονομική Επιτροπή 24/10/2023

Δήμος Βύρωνα - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Αναζητήστε την απόφαση που σας ενδιαφέρει