Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
13 Δεκεμβρίου 2017

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου βρίσκονται, λειτουργούν και παρέχουν:  

1. Κοινωνικό Παντοπωλείο:

Ιθώμης 6 (αγορά του Βύρωνα), Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.μ. – 17.00 μ.μ., τηλ.: 210-76.24.403, e-mail: koin.pant@dimosbyrona.gr
 
Σκοπός είναι η ανακούφιση των απόρων συμπολιτών μας και η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας. Στόχος του είναι η διανομή τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και ειδών βασικής υγιεινής σε τακτική βάση καθώς και η ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: - άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα, των ανιθαγενών και των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια με στόχο την παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως: άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, άνεργοι, άτομα με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, ψυχικά νοσούντες και γενικότερα νοικοκυριά επαπειλούμενα ή βρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και αδυναμίας.
Τα προϊόντα του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» παρέχονται στους δικαιούχους δωρεάν και προέρχονται κυρίως από χορηγίες και δωρεές αλλά και από άτομα που θέλουν να συμβάλουν και να προσφέρουν στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκης υποστήριξης.
 
2. Παροχή Συσσιτίου:

   Ιθώμης 6,Βύρωνα (Κοινωνικές Υπηρεσίες Δομής «Παροχής Συσσίτιο»)
   Δημοτικός Πολυχώρος «ΑΣΤΡΑ» (Χώρος Παρασκευής Γευμάτων)
   Τηλ.:210 7653054 , Email: koin.sissitio@dimosbyrona.gr
 
Σκοπός της Δομής είναι:
α) σε καθημερινή βάση, δωρεάν σίτιση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως: σε οικογένειες (μονογονεϊκές, πολύτεκνες), σε ανέργους, σε αστέγους, και σε άπορους κατοίκους της περιοχής.
β) η υποστήριξη  των ευάλωτων κατοίκων του Δήμου Βύρωνα με Ενέργειες Ενδυνάμωσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης).
 γ) Κοινωνική Δικτύωση με Φορείς, Υπηρεσίες, επιχειρήσεις και εθελοντές της κοινότητας.
 
Ωφελούμενοι  για τις πιο πάνω υπηρεσίες είναι:
 • πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Βύρωνα
 • ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
 • άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • άνεργοι/ες
 • μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 

3. Κοινωνικό Φαρμακείο:

Καλλιπόλεως 59 & Αγ. Σοφίας Τ.Κ.: 16232 τηλ.: 210 7624403

Το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Βύρωνα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2017. Εξυπηρετεί με φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό 120 εγγεγραμμένους δικαιούχους. Απασχολεί στο δυναμικό του έναν φαρμακοποιό κι έναν κοινωνικό λειτουργό. Το τελευταίο διάστημα, η χορήγηση φαρμάκων στους δικαιούχους, γίνεται μόνο κάθε πέμπτη απόγευμα καθώς λόγω έλλειψης υπαλλήλου φαρμακοποιού απασχολείται εθελοντής φαρμακοποιός. 

Συγκεκριμένα χορηγεί φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικοικονομικά θέματα. Δικαιούχοι του Κ.Ε.Α εξυπηρετούνται άμεσα από το κοινωνικό φαρμακείο όπως και άτομα με χαμηλά οικονομικά εισοδήματα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον ,παρέχεται συμβουλευτική σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα ,ενημέρωση για δομές και λοιπές υπηρεσίες της κοινότητας, παραπομπές σε διάφορους φορείς, συνεργασία με το κέντρο κοινότητας, το κοινωνικό παντοπωλείο και τη δομή συσσιτίου του Δήμου μας. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου για συγκέντρωση αγαθών βασικής ανάγκης και δημιουργία εκδηλώσεων από κοινού με το κέντρο κοινότητας για θέματα υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

 Δικαιολογητικά ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο

1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
5) Συνταγή ιατρού
6) Οποιοδήποτε έγγραφο που αναγράφει τον ΑΜΚΑ
 
Δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) δικαιούνται αυτόματα την ένταξη τους χωρίς να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό.
   
¶λλα δικαιολογητικά που ενδέχεται να ζητηθούν κατά περίπτωση είναι:
 • Βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ
 • Σε περίπτωση αδυναμίας του δικαιούχου να προσέλθει στην υπηρεσία για να παραλάβει τα φάρμακά του, ζητείται εξουσιοδότηση στον παραλήπτη της δοθείσας φαρμακευτικής αγωγής
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο κοινωνικός λειτουργός ότι είναι χρήσιμο για την ένταξη του ωφελούμενου αφού κάθε περίπτωση είναι μοναδική. 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα