Ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Βύρωνα (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα (20:00-23:00)
10 Δεκεμβρίου 2021

Ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Βύρωνα (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα (20:00-23:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Βύρωνας   10/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αρ. Πρωτ.:  22584
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665 Fax    2107669596   

ΠΡΟΣ: - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
        Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση, (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη), του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα (20:00 – 23:00), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α 169) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 163/29-5-2020 και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», με μοναδικό θέμα συζήτησης:   
• Ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2022 και Ψήφιση του Πίνακα στοχοθεσίας έτους 2022 του Δήμου Βύρωνα     
             
Ο Πρόεδρος  
Πλακίδας  Γεώργιος  
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα