Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 9.2.2022 και ώρα  17:30 με τηλεδιάσκεψη
7 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 9.2.2022 και ώρα 17:30 με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Βύρωνας, 04/02/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 2136
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλέφωνο: 213-2008665
e-mail: tmima.dioikisis@dimosbyrona.gr 

ΠΡΟΣ         
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη         
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:         
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 9η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα (17:30), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α 169) και τις υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020, 163/29-5-2020 και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:  

1. Eνημέρωση για την αντιμετώπιση των πρόσφατων καιρικών φαινομένων 
2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βύρωνα
3. Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής  -  Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας 4. Α΄ Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Παραχώρηση χρήσης τμήματος Δημοτικού ακινήτου στην περιοχή του Καρέα (τοποθεσία Κλεισούρα), του Δήμου Βύρωνα στον ΣΠΑΥ, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Θωράκισης και Ανάδειξης Υμηττού»
6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Βύρωνα (άρθρο 1. παρ. 1, Π.Δ. 270/1981 και άρθρο 9. παρ. 2.), για το έτος 2022
7. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2022
8. Έγκριση για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του Θεραπευτικού & Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Υπαρξιακής Συστημικής Προσέγγισης “ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ”
9. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του ν. 3463/2006)  
   
Ο Πρόεδρος  

Πλακίδας  Γεώργιος 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα