4 Μαρτίου 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8.3.2022 και ώρα 5.30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 03-03-2022

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 3806

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής          

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 6η συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 08 Μαρτίου 2022, ημέρα Tρίτη και ώρα 05:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 (λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α 169) και τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 163/29-5-2020 και 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για την ανανέωση/παράταση των συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.  του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα για ένα (1) έτος και με δυνατότητα παράτασης ως την λήξη του προγράμματος.

2.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2022»

3.      Λήψη απόφασης για εφαρμογή νέου Προγράμματος ανακύκλωσης για συλλογή, μεταφορά και ενεργειακή αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών & ελαίων (τηγανελαίων).

4.      Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού πληρωμής DVD για την εκδήλωση προβολής του ντοκιμαντέρ «Ο Λόρδος Byron στην Αττική»

5.      Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής (Χ.Ε.Π.)

6.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης, για την προμήθεια και τοποθέτηση στηλών με QR Code σε εμβληματικά σημεία και κτίρια του Δήμου Βύρωνα.

7.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών, που αφορούν στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος.

8.      Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου του Δήμου Βύρωνα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση αστικών περιοχών του Δήμου Βύρωνα», ενταγμένου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής δανειακής σύμβασης.

9.      Λήψη απόφασης για υποβολή χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βύρωνα»

10. Έγκριση απόδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)

11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

Επισημαίνεται:

• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται: περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)

Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του


Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα