ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ διακήρυξης του φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση υπηρεσιών του Kέντρου κοινότητας και λοιπών υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα
25 Νοεμβρίου 2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ διακήρυξης του φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση υπηρεσιών του Kέντρου κοινότητας και λοιπών υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα

Διακήρυξη του φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμούγια τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση υπηρεσιών τουKέντρου κοινότητας και λοιπών υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα