Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 3.2.2023 και ώρα 13.00
31 Ιανουαρίου 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 3.2.2023 και ώρα 13.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                   Βύρωνας 30-01-2023 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                            

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                                Αρ.Πρωτ.:2393 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ       

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Γώγος Χρήστος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 3η συνεδρίαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 03 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 01:00 μ.μ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των κάτωθι θεμάτων της  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023, ορισμός υπολόγου και καθορισμός κωδικών δαπανών παγίας για το οικονομικό έτος 2023.
 2. Λήψη απόφασης περί κατάθεσης του ποσού της πάγιας προκαταβολής Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2023, στον Τραπεζικό λογαριασμό Δήμου Βύρωνα ειδικού σκοπού στην ALPHA BANK, ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου για την κίνηση του λογαριασμού, με πρόσβαση στο web banking για μεταφορές ποσών και για ηλεκτρονικές πληρωμές και διατήρηση, για τον λογαριασμό της παγίας,  της υπάρχουσας χρεωστικής κάρτας την οποία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί ο ορισθείς υπεύθυνος υπάλληλος.
 3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της Μικρής Σκηνής και αποκριάτικων εκδηλώσεων.
 5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας –κοπές δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους -για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ντουλαπιών και βιβλιοθήκης αποθήκευσης αρχείων για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα.
 7. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  αποκριάτικης εκδήλωσης.
 8. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚOY ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 130 ΝΕΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ 4 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα

Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Διοικητικών-Οικονομικών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα