Ο Δήμος Βύρωνα εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Έξυπνη Πόλη»
9 Μαρτίου 2023

Ο Δήμος Βύρωνα εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Έξυπνη Πόλη»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Smart cities, ο Δήμος Βύρωνα εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.842.408,74 €. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που αφορά ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία & πρόνοια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την εκπαίδευση, τον  πολιτισμό, τον τουρισμό, το περιβάλλον και την πολιτική προστασία.

Η πρόταση του Δήμου Βύρωνα που εντάχθηκε στο πρόγραμμα, αφορά τα παρακάτω έργα, που βρίσκονται πλέον στη φάση του διαγωνισμού:

1. Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα δικτύωσης, πλατφόρμες υποδομής έξυπνης πόλης

·         Έξυπνος φωτισμός

Ευρεία Χρήση έξυπνων φωτιστικών LED για καλύτερο οδοφωτισμό, εξοικονόμηση ενέργειας, με παράλληλη δυνατότητα καταγραφής της κατανάλωσης ενέργειας, τη διάγνωση και τον εντοπισμό βλαβών κ.α.

Έξυπνες διαβάσεις πεζών σε σχολεία και άλλες οδούς της πόλης (με LED) με αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών και ειδική σήμανση για τη νύχτα ή για άσχημες καιρικές συνθήκες.

·         Έξυπνες εφαρμογές περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ενεργειακή αναβάθμιση πλατειών με αντικατάσταση των φωτιστικών, με LED.

Ενεργειακή παρακολούθηση κτιρίων, με σύστημα ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών και καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας.

·         Συστήματα παρακολούθησης λειτουργίας συστημάτων που αφορούν στη βελτίωση αποκομιδής απορριμμάτων με αποτύπωση της θέσης των κάδων και ένδειξη της πληρότητας και του είδος των απορριμμάτων που περιέχουν.

2. Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης

  • Σύστημα διαχείρισης του στόλου των δημοτικών οχημάτων με παρακολούθηση της θέσης τους, των καυσίμων, των χιλιομέτρων και της πορείας συντήρησης τους.

       ·         Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος αυτόματου ποτίσματος των χώρων πρασίνου του Δήμου Βύρωνα.

3. Δράσεις προστασίας από την πανδημία COVID-19

·         Προμήθεια συσκευών απολύμανσης αέρα των δημοτικών χώρων

·         Πληροφοριακά συστήματα παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών και εξ αποστάσεως διαχείρισης αιτημάτων πολιτών

·         Σύστημα διαδικτυακής οικονομικής πληροφόρησης πολιτών και ηλεκτρονικών πληρωμών

·         Σύστημα διαχείρισης των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου

4. «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων»

·         Προμήθεια δύο αεροχημάτων (drone) για την καλύτερη επιτήρηση του δάσους του Υμηττού.

·         Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος (4Χ4) με δεξαμενή νερού και εξοπλισμό εκχιονισμού.

·         «Ψηφιοποίηση του αρχείου του Δημοτολογίου, του Ανθρώπινου Δυναμικού και των σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

·         Εφαρμογή διαχείρισης των προμηθειών, των υπηρεσιών και των έργων.

5. Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο της πράξης “Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Βύρωνα με δράσεις/εφαρμογές ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη  της “έξυπνης πόλης”»


 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα