Πρόσκληση για την ανάθεση την προμήθεια «προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής ΣυσσιτίουΔήμου Βύρωνα».
15 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση για την ανάθεση την προμήθεια «προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής ΣυσσιτίουΔήμου Βύρωνα».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής ΣυσσιτίουΔήμου Βύρωνα».
 
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο (ο οποίος να αναγράφει από έξω, τον τίτλο της προμήθειας/υπηρεσίας και τη ένδειξη, οικονομική προσφορά) στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 22/03/2023 και ώρα 14:30.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα