Κατεπείγουσα Πρόσκληση Ο. Ε. (διά περιφοράς) 09/08/2023, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 10:00
8 Αυγούστου 2023

Κατεπείγουσα Πρόσκληση Ο. Ε. (διά περιφοράς) 09/08/2023, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τηλέφωνο: 2132008662


ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής               

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κόκκαλης Δημήτριος
 2. Γώγος Χρήστος
 3. Σπυρόπουλος Χρήστος
 4. Καραγιάννης Μιχαήλ
 5. Κλωνάρη Λεμονιά
 6. Αγγέλης Κωνσταντίνος
 7. Μπαντής Μιλτιάδης
 8. Σωτηρόπουλος Αλέξιος
 9. Καλύβας Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τέγος Ευθύμιος
 2. Δασκαλάκη Σοφία
 3. Τριγάζης Παναγιώτης
 4. Πλακίδας Γεώργιος
 5. Κιούπη Ιουλία
 6. Βαλμάς Ηλίας
 7. Τριανταφύλλου Ελευθέριος
 8. Κλειάσιος Αθανάσιος
 9. Γείτονας Ευάγγελος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 20η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί, στις 09 Αυγούστου 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των κατωτέρω θεμάτων της  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 2. Απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 3. Έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής για τη σύμβαση παροχής αερίου για το Κολυμβητήριο του Δήμου Βύρωνα με την εταιρεία Ε.Π.Α.Α. ΑΕ «Φυσικό αέριο Αττικής»
 4. Έγκριση Τιμολογίων Παγίας Προκαταβολής 2023- ΜΕΡΟΣ Β΄

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του στενού χρονικού περιθωρίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο Βύρωνα

2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

4. Γραφείο Τύπου-Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βύρωνα


Ο Πρόεδρος

Κόκκαλης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα