Νέο έργο ERASMUS για το 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα
27 Νοεμβρίου 2023

Νέο έργο ERASMUS για το 1ο Γυμνάσιο Βύρωνα

Το έργο εξετάζει την εδραίωση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής προσφοράς των συνεργαζόμενων σχολείων, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στον τομέα της ψηφιακής διδασκαλίας του διδακτικού προσωπικού και τη βελτίωση βασικών ικανοτήτων μαθητών ηλικίας 13-15 ετών, με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών και τη δημιουργία μαθησιακού υλικού.

Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει κοινός χώρος συνεργασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς στα σχολεία-εταίρους, θα δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους, να αποκτήσουν νέα εργαλεία και μεθόδους με ανταλλαγή διδασκαλίας, στρατηγικές και τεχνικές σε διεθνές επίπεδο.

Συνάντηση επιμόρφωσης στην Κύπρο

Στις 6-10 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου της Κύπρου η κοινή εκδήλωση επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Digital Powered Teaching (D.P.T.), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, KA220 – SCH. Συντονιστής αυτού του έργου είναι το Γυμνάσιο Constantin Parfene της Ρουμανίας, με 3 συνεργαζόμενα σχολεία από την Ελλάδα (1ο Γυμνάσιο Βύρωνα), Κύπρο (Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου) και την Κροατία (Osnovna Scola Novi Marof)

Η συνεργασία στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων βελτιώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών και μαθητών, δημιουργώντας διαθεματικό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ενσωματώνοντας ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές στη δραστηριότητα διδασκαλίας-μάθησης-αξιολόγησης.

"Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει κοινός χώρος συνεργασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς στα σχολεία-εταίρους, θα δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους, να αποκτήσουν νέα εργαλεία και μεθόδους με ανταλλαγή διδασκαλίας, στρατηγικές και τεχνικές σε διεθνές επίπεδο. Μέσω αυτής της νέας συνεργασίας Erasmus +, τα συνεργαζόμενα σχολεία εδραιώνουν τη θέση τους ως Ευρωπαϊκά Σχολεία και διαφοροποιούν την εκπαιδευτική τους προσφορά μέσω ποιοτικών δραστηριοτήτων, οργανωμένων σε διεθνώς συνεργατικό περιβάλλον", ανέφερε η συντονίστρια από την ελληνική πλευρά και διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Βύρωνα, κ. Παπαϊωάννου Βασιλική.

Παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές Sutori, Tricider από τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας κ. Σουφλή και Λουκοπούλου καθώς και τα εργαλεία Story Jumper, Book Creator, Socrative, Gif Maker, Sutori, Tricider, Miro, Storyset, καθώς και μοντέλα βέλτιστης πρακτικής χρήσης αυτών των ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία, "με στόχο τον εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου των μαθημάτων και διαφοροποιώντας την παιδαγωγική πρακτική" όπως ανέφερε η κ Daniela Crizantema Nane, συντονίστρια του έργου από τη Ρουμανία.

Στην επιμορφωτική δραστηριότητα στην Κύπρο συμμετείχαν 2 -4 εκπαιδευτικοί από κάθε συνεργαζόμενο σχολείο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε διεθνές επίπεδο, να ανταλλάξουν ιδέες και διδακτικές εμπειρίες σχετικά με το θέμα του έργου, να παρουσιάσουν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών τους. να γνωριστούμε αμοιβαία.

Οι μέθοδοι εργασίας που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας θα παρουσιαστούν σε συναδέλφους σε κάθε σχολείο για να χρησιμοποιηθούν τόσο στην τάξη με τους δικούς τους μαθητές όσο και σε διακρατικές συναντήσεις με μαθητές (οργανωμένες με φυσική παρουσία, αλλά και εικονικά). Τα έργα των μαθησιακών ενοτήτων ή τα σχέδια μαθημάτων που θα γίνουν από τους δασκάλους, τα έργα και άλλο εκπαιδευτικό υλικό που θα φτιάξουν οι μαθητές θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του έργου και θα συμπεριληφθούν σε έναν οδηγό καλής πρακτικής, στα αγγλικά.

Το έργο θα έχει μια ιστοσελίδα στην πλατφόρμα eTwinning, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος συνεργασίας μεταξύ μαθητών και δασκάλων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, καθώς και ως μέσο για την προώθηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.

Παράλληλα, οι συντονιστές του έργου συζήτησαν και καθόρισαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του έργου, σύμφωνα με το έντυπο αίτησης και τις πρόνοιες της χρηματοδοτικής του σύμβασης. Την επόμενη περίοδο οι μαθητές θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τη δημιουργία του λογότυπου του έργου, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2023, σε διαδικτυακή συνάντηση που διοργανώνεται σε επίπεδο συνεργασίας, στην οποία θα παρουσιαστεί το λογότυπο που θα κερδίσει με βάση το αποτέλεσμα της ψήφου των μαθητών.

Απόψεις των συμμετεχουσών εκπαιδευτικών

"Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία συμμετείχα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.Μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και προβληματισμούς με συναδέλφους από άλλες χώρες της Ευρώπης. Όλοι συμφωνούμε ότι η τεχνολογία έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας και για αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να εκπαιδευτούν οι μαθητές στη σωστή χρήση της. Επίσης, κοινή ήταν η διαπίστωση ότι οι μαθητές απαξιώνουν την μαθησιακή διαδικασία . Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης καλλιεργώντας ταυτόχρονα και τον ψηφιακό αλφαβητισμό" ανέφερε η κ. Σουφλή και η κ. Λουκοπούλου πρόσθεσε: "Η χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων κατά τη μαθησιακή διαδικασία βασικό στόχο έχει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών, οι οποίοι θα γίνουν συν-δημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του έργου. Προσδοκία, λοιπόν, των εκπαιδευτικών που συμμετείχαμε στο Πρόγραμμα είναι η προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων με τρόπο πιο συναρπαστικό για τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς είναι δεδομένο ότι η ενασχόλησή τους με την τεχνολογία είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Οπότε, συνεργαζόμαστε μαζί τους καλλιεργώντας περαιτέρω τις ψηφιακές τους δεξιότητες τους, αλλά και εμπλέκοντάς τους στην ανακάλυψη της γνώσης και στην υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων".


Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα