17/01/2023 Αρ. Απόφασης: 008/2023 / Οικονομική Επιτροπή

«Διαγραφή ή μη οφειλών του Κ. Ε. του Ν. (Κωδ.Οφειλ. 83286 αρ. Κιβ. 10898,Κωδ. Οφειλ. 79518 αρ. Κιβ. 10106 και Κωδ. Οφειλ. 77731 αρ. Κιβ. 10105) από τους χρηματικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2013 σχετικά με έσοδα από φύλαξη οστών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας