19/07/2023 Αρ. Απόφασης: 124/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»