11/09/2023 Αρ. Απόφασης: 136/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο

Αίτημα πρώην εργαζομένων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Βύρωνα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Κολυμβητηρίου