Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 19.10.2021 και ώρα 9:30 π.μ.
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 12/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (13:00-14:30)
Tακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (17:00 - 22:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 8.10.21 και ώρα 09:30, μέσω τηλεδιάσκεψης
Αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προς το Δήμο Βύρωνα
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 15/11 στις 17:00
Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 20/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στο ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδος, «δια ζώσης» και «με τηλεδιάσκεψη»
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 μ.μ.
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ο.Ε στις 31/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (18:00-20:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 09:00 – 11:00, μέσω τηλεδιάσκεψης
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 14/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (17:30 - 20:30)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ο.Ε στις 15/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα (18:00-20:00)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 12/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (13:00-14:30)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 - 21:30)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 - 21:30)
Ειδική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (17:30 - 19:30)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα στις 06/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (18:00-20:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29.6.2021 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας