Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα έναρξης 09:00΄
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 10 Μαρίου 2021 και ώρα έναρξης 09:30
Το ΚΕΠ Βύρωνα συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ενεργοποίησης διεπαφής πολίτη στην πλατφόρμα επισκέψεων ΚΕΠ
Tακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε.Π.Ζ. Δήμου Βύρωνα στις 11 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα (13:00-14:30)
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (17:00-23:00)
Συνεχίζονται έως 20 Μαρτίου οι αιτήσεις εγγραφής στα νηπιαγωγεία για τη σχολική χρονιά 2021-22
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 4.3.2021 και ώρα 11:00΄με τηλεδιάσκεψη
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 24/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (17:00 - 22:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 22.02.2021 και ώρα 9.00 - 11.00 με τηλεδιάσκεψη
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 12.2.2021 και ώρα 9.00-11.00, με τηλεδιάσκεψη
Πίνακας Ισολογισμού χρήσης 2018 του Δήμου Βύρωνα
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (20:00 - 23:00)
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00-20:00)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (13:00-15:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29.1.2021 και ώρα 9:00 - 11.00 με τηλεδιάσκεψη
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 19-01-2021 και ώρα 09:00΄- 11:00'
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (10:00-12:00)
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 13/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 21:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 30.12.2020 και ώρα 10:00΄διά περιφοράς
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 18-12-2020 και ώρα 10:00΄
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας