Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 22.02.2021 και ώρα 9.00 - 11.00 με τηλεδιάσκεψη
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 12.2.2021 και ώρα 9.00-11.00, με τηλεδιάσκεψη
Πίνακας Ισολογισμού χρήσης 2018 του Δήμου Βύρωνα
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (20:00 - 23:00)
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 10/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00-20:00)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (13:00-15:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29.1.2021 και ώρα 9:00 - 11.00 με τηλεδιάσκεψη
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 19-01-2021 και ώρα 09:00΄- 11:00'
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (10:00-12:00)
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 13/01/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 21:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 30.12.2020 και ώρα 10:00΄διά περιφοράς
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 18-12-2020 και ώρα 10:00΄
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την Πέμπτη 17-12-2020
Ειδική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα (20:00 - 23:00)
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα (17:00 - 20:00)
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα(13:0 -14:30)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 11-12-2020 και ώρα έναρξης 10:00΄
Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:00 - 21:00
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4.12.2020 και ώρα 10:00 - 12.00 με τηλεδιάσκεψη
Τακτική Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα (18:00 - 21:00
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας