Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Βύρωνα με τηλεδιάσκεψη στις 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 13.12.2021 και ώρα 12.00
Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων Γεννηθέντων το έτος 2004
Ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. Βύρωνα (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα (20:00-23:00)
Συνεδρίαση του Δ.Σ. Βύρωνα (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) την  Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα (17:00-20:00)
Το κοιμητήριο Δήμου Βύρωνα θα παραμείνει κλειστό στις 9 Δεκεμβρίου από τις 13.30
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 6.12.2021 και ώρα 11.00 π.μ.
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 6.12.2021 και ώρα 10.00 π.μ.
Συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 30/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από (12:00-14:00)
Αποτελέσματα εκλογών του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα
Συνεδρίαση Ο.Ε. (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 30/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (9:30-11:00)
Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 30/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (13:00-14:30)
Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (μέσω τηλεδιάσκεψης) την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:00 - 20:30)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου και ώρα 09:30, με τηλεδιάσκεψη
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 23/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (13:00-14:30)
Ορισμός άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Βύρωνα
Δύο συνεδριάσεις (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 08/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (17:00 - 23:00)
34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 19.10.2021 και ώρα 9:30 π.μ.
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 12/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (13:00-14:30)
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας