Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκήρυξη για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Διαγωνισμός έργου : «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΛΠ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
Πρόσκληση για την «προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ: Συστήματα έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας
Πρόσκληση που αφορά την προμήθεια ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Πρόσκληση ανάθεσης για την «Προμήθεια παιχνιδιών Αυλείων χώρων».
Πρόσκληση για την « παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
Πρόσκληση ανάθεσης για την « παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΗ»
Διακήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Μεταφορά & διαχείριση ΑΕΚΚ και ογκωδών αντικειμένων»
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
Πρόσκληση για την ανάθεση την προμήθεια «προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής ΣυσσιτίουΔήμου Βύρωνα».
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών «για την μίσθωση πούλμαν για την μεταφορά των μελών των Κ.Α.Π.Η. και των μετακινήσεων που προκύπτουν από Το τμήματα Παιδείας ,Πολιτισμού και Αθλητισμού»
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ :
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας