Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βύρωνα»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ««Διετή   συνδρομή σε διαδικτυακή εκπαιδευτική βιβλιοθήκη   των Παιδικών Σταθμών»».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντηρήσεις πρασίνου 2024»
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (φτυάρια, πιρούνες, εργαλεία χειρός, κλπ.)».
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Βύρωνα»
Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΜΑΥ
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΧΩΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π. 2023 - 2024».
Πρόσκληση για την την προμήθεια ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Πρόσκληση που αφορά την παροχή υπηρεσιών ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
Προκήρυξη για την παροχή Υπηρεσίας -  Συντήρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου «Χρήστος Ταμπαξής»
Πρόσκληση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ».
Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσίας  «Συντήρηση αρδευτικού συστήματος κοινόχρηστων χώρων και σιντριβανιών και υλικά συντήρησης σιντριβανιών 2023-2024»
Προκήρυξη για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Διαγωνισμός έργου : «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΛΠ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
Πρόσκληση για την «προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα»
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας