Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού 2023»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων για το έτος 2023
Πρόσκληση ανάθεσης για την «Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού στους Παιδικούς Σταθμούς».
Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ
Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 3Ο ,ΤΟΝ 4Ο ΚΑΙ 5Ο -6Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 1Ο ΚΑΙ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ»
Πρόσκληση ανάθεσης για την προμήθεια «ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ».
Πρόσκληση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ , ΣΤΗΝ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ».
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου, 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 2023-2024 για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσίας «Διενέργεια ιατρικών προληπτικών εξετάσεων εργαζομένων 2022»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, υλικών χειροτεχνίας, προτυπωμένων εντύπων, σφραγίδων και αναλωσίμων Η/Υ για το έτος 2023
Πρόσκληση για την προμήθεια «Ειδών Κρεοπωλείου 2022-2024»
Πρόσκληση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ»
Πρόσκληση για την ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας