Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση ανάθεσης για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού».
Προσκληση αναθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας
Προσκληση αναθεσης για την 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'
Πρόσκληση ανάθεσης για την 'Προμήθεια ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'
Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ Η ΦΥΣΗ» ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022»
Πρόσκληση που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
 Πρόσκληση ανάθεσης για ην υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Προκήρυξη ανάθεσης για την προμήθεια «Ελαστικά οχημάτων 2022-2023»
 Πρόσκληση ανάθεσης για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και ηχοφωτιστικής κάλυψης αυτών, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμο
Πρόσκληση ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα».
Πρόσκληση ανάθεσης για την προμήθεια «ΔΥΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Πρόσκληση: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σύμβουλος υποστήριξης για τη σύνταξη φακέλου και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) », ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
Πρόσκληση για την ανάθεση της «ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
Πρόσκληση ανάθεσης για την την προμήθεια «ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021».
Πρόσκληση που αφορά την «προμήθεια κουτιών φύλαξης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα».
Πρόσκληση που αφορά την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2021 - 2022».
Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας «Γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βύρωνα 2022-2023» με Ανοικτή Διαδικασία «άνω των ορίων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας