Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση για την
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων»
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΛΠ.
Προκήρυξη για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ & ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ»
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΕ ΛΕΜΟΝΙΑ,
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας
Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας
Πρόσκληση ανάθεσης για την «Σύμβουλος υποστήριξης για τη σύνταξη φακέλου και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΤ 04 στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» Δήμου Βύρωνα».
 Προκήρυξη, διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για το έργο:
Προκήρυξη, διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρον. διαγωνισμού για το έργο:
Προκήρυξη και Διακήρυξη του διαγωνισμού
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας “Καλή διαβίωση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων 2021-2022”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Πρόσκληση για την προμήθεια «ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ»
Πρόσκληση ανάθεσης για «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΚΑΙ 3ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο'' Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Βύρωνα''
Πρόσκληση ανάθεσης για την «Προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα 2021».
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας