Αποφάσεις: Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα

Αρ. Απόφασης: 67/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 08/04/2024

γκρότηση Επιτροπής Ισότητας Δήμου Βύρωνα»

Αρ. Απόφασης: 61/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης»

Αρ. Απόφασης: 51/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Μουσείου»

Αρ. Απόφασης: 50/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος»

Αρ. Απόφασης: 48/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας»

Αρ. Απόφασης: 47/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Νέας Γενιάς»

Αρ. Απόφασης: 44/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Α.Μ.Ε.Α.»

Αρ. Απόφασης: 43/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Παιδικών Σταθμών»

Αρ. Απόφασης: 42/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024

«Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού»

Αρ. Απόφασης: 39/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2024