Αποφάσεις: Οικονομική Επιτροπή

Έκδοση χρηματικού εντάλματος

Αρ. Απόφασης: 023/2023 / Οικονομική Επιτροπή 17/01/2023

Περί άσκησης ή μη ενδίκου βοηθήματος

Αρ. Απόφασης: 022/2023 / Οικονομική Επιτροπή 17/01/2023

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων

Αρ. Απόφασης: 021/2023 / Οικονομική Επιτροπή 17/01/2023

Ψήφιση «Στοχοθεσίας Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν έτους 2023

Αρ. Απόφασης: 020/2023 / Οικονομική Επιτροπή 17/01/2023

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου έτους 2022

Αρ. Απόφασης: 010/2023 / Οικονομική Επιτροπή 17/01/2023
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας