Πως ανακυκλώνω

Ο Δήμος Βύρωνα με πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζόμενων στην καθαριότητα, σχεδίασε και υλοποίησε το πρώτο Δημοτικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, το οποίο ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2008. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης γυαλιού, αλουμινίου, χαρτιού και πλαστικού με στάσεις ανακύκλωσης σε όλη την πόλη και βασίζεται στη διαλογή των υλικών στην πηγή, δηλαδή από τους δημότες.

Το πρόγραμμα που λειτουργεί μέχρι σήμερα και συνεχίζει να είναι μοναδικό στη χώρα, περιλαμβάνει 135 στάσεις ανακύκλωσης οι οποίες θα συνεχίσουν να επεκτείνονται. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέχτηκε γιατί εξασφαλίζει τη συλλογή καθαρού υλικού το οποίο μπορεί να δοθεί σε μονάδες ανακύκλωσης, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδευόμαστε όλοι στη σωστή ανακύκλωση.
 
Σήμερα, η διαλογή στην πηγή είναι η κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, αν και στην πράξη δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και καθολικά. Ο Δήμος Βύρωνα, οι εργαζόμενοι και οι πολίτες συνεχίζουν να πρωτοπορούν και αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η πρόληψη στην παραγωγή απορριμμάτων και η διαλογή στην πηγή, είναι η λύση για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας