ΤΟ ΟΡΑΜΑ


Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η γνώση του παρελθόντος μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη θέση μας στο παρόν και μας παρέχει πολύτιμα εφόδια για να σχεδιάσουμε την πορεία μας στο μέλλον. Η κοινωνία του Βύρωνα έχει ανάγκη από ένα φορέα διασφάλισης της μνήμης που θα αναδεικνύει την αφετηρία της πόλης, τον πολιτισμό των πρώτων κατοίκων της και την ιστορική πορεία που διαμόρφωσε τον χώρο και την ταυτότητα των πολιτών του.

Η ίδρυση του Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα αποσκοπεί να προσφέρει στην πόλη μας τον χώρο, όπου μπορεί ο πολίτης
 
·         να γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης,
·         να βιώσει την ιστορική της πορεία,
·         να ερευνήσει και να πληροφορηθεί για το παρελθόν,
·         να εμπιστευθεί τα κειμήλια και τα τεκμήρια για την ιστορία της δικής του οικογένειας,
·         να ψυχαγωγηθεί,
·         να αναστοχαστεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης.
 
Το Μουσείο Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα φιλοδοξεί να διαφυλάξει την μνήμη και τα υλικά και άυλα στοιχεία της προσφυγικής, προοδευτικής και αγωνιστικής παράδοσης της πόλης. Να διασώσει, να διατηρήσει και να προβάλει το πολιτιστικό απόθεμα του Βύρωνα, όπως αυτό προκύπτει από τη ζωή και το έργο των πολιτών του. 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ