Πολιτική για τη χρήση των cookies και των μηχανισμών παρακολούθησης

Θέματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία

Ο Δήμος ακολουθεί τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των cookies (Οδηγία 2002/58/ΕΚ και ν. 3471/2006):
 • αναγνωρίζοντας τα cookies που υπάρχουν στην κύρια ιστοσελίδα του Δήμου ή σε τρίτες ιστοσελίδες για τη λειτουργία των οποίων υπεύθυνος είναι ο Δήμος. Ο Δήμος ανατρέχει κάθε φορά στην εν λειτουργία ιστοσελίδα και τον συνεργάτη που χειρίζεται την ιστοσελίδα, ώστε να διερευνά την ύπαρξη και εγκατάσταση cookies και τη σκοπιμότητά τους.
 • πληροφορώντας τους χρήστες της ιστοσελίδας για τα cookies, τις κατηγορίες τους, τον σκοπό και τον χρόνο τήρησής τους, τον τρόπο διαγραφής του μέσω Πολιτικής διαχείρισης cookies που αναρτάται σε ευκόλως προσβάσιμο από τους χρήστες σημείο της ιστοσελίδας και η οποία προβάλλεται στον χρήστη πριν την έναρξη της περιήγησής του στην ιστοσελίδα,
 • διερευνώντας τη δυνατότητα για τα cookies που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας να δώσει τη συγκατάθεσή του ο χρήστης πριν την εγκατάστασή τους και στη συνέχεια, εισάγοντας ένα εργαλείο ή μηχανισμό καταγραφής της συγκατάθεσης με στοιχεία, όπως ημερομηνία και ώρα κι ένα στοιχείο ταυτοποίησης, το οποίο θα δίνει και τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ο χρήστης, επικαιροποιώντας τα σημεία της πολιτικής που χρειάζονται αλλαγές και ενημερώνοντας τον χρήστη για την επικαιροποίηση της πολιτικής.
Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή όταν επισκέπτεται ένας χρήστης μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε καθώς και την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας (όπως ταυτοποίηση του χρήστη, απομνημόνευση των προτιμήσεων).
 
Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies στις ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα τοποθετεί cookies για τις κάτωθι λειτουργίες:
 • βασικές λειτουργικότητες όπως
   
  • εμφάνιση ιστοσελίδας και αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη (π.χ. επιλογή γλώσσας/ χρωμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης)
  • ασφάλεια του επισκέπτη (π.χ. Cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη),
  • κατανομή φορτίου (load balancing),
 • αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης (π.χ. κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας ή την καταχώριση συναλλαγών).
 • αυθεντικοποίηση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας συναλλαγής μέσω του διαδικτύου)
 • παροχή πολυμεσικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα τα Cookies που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεοδιαμοιρασμό περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων (social media)
Επίσης, τρίτα μέρη μπορεί να τοποθετούν για λογαριασμό της ιστοσελίδας cookies για τις κάτωθι λειτουργίες:
·συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και τον τρόπο που οι επισκέπτες τη χρησιμοποιούν
·προβολή διαφημίσεων (εντός ή και εκτός της ιστοσελίδας).
 
Ποια cookies εγκαθιστά η ιστοσελίδα του Δήμου

Η ιστοσελίδα του Δήμου εγκαθιστά τα ακόλουθα cookies:
 
Όνομα Cookie Περιγραφή λειτουργικότητας Προέλευση Χρόνος διατήρησης
Google Analytics cookies _ga, _gat, _gid, _gali)
Συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την Google. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στην ιστοσελίδα. Καλύπτονται από την πολιτική της Google.
Google
Όπως ορίζεται στην Πολιτική της Google
AddThis cookies
Επιτρέπουν την εύκολη κοινοποίηση των σελίδων που επιθυμεί ο χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα
AddThis
Όπως ορίζεται στην πολιτική της AddThis
 
Πώς μπορεί ο χρήστης της ιστοσελίδας να διαχειριστεί τα cookies

Όλοι οι φυλλομετρητές (web browsers) επιτρέπουν να διαχειριστεί o χρήστης τα cookies, προκειμένου είτε να διαγράψει τα cookies μόλις ολοκληρώσει την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα ή να ορίσει τις προτιμήσεις του όσον αφορά στη χρήση των cookies πριν ξεκινήσει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα. Να σημειωθεί ότι η διαγραφή ή η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι πλήρως διαθέσιμα). Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το φυλλομετρητή τους στους κάτωθι συνδέσμους, οι οποίοι μπορούν να προτείνονται στην Πολιτική cookies:

Αν επιθυμείτε, επιπλέον, να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics συνολικά, για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε ως χρήστες και όχι μόνον για την ιστοσελίδα του Δήμου, μπορείτε να ακολουθήσετε τη σχετική σελίδα.

 
Πού μπορώ να μάθω ως χρήστης περισσότερα για τα cookies
Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των Cookies, καθώς και του τρόπου αποκλεισμού ή περιορισμού τους υπάρχουν στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πιο πρόσφατη τροποποίηση. Σας προτείνουμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα σελίδα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 15/10/2019.
 
Σημείωση

Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την παρούσα πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.